DHJ-Bimtek

Vårt tilbud

DHJ-Bimtek utfører tverrfaglige prosjekter av tekniske installasjoner for alle typer bygninger. Vi gjennomfører alle installasjonsprosjekter fra konsept til utførelse og asbuilt. I tillegg bistår vi med tekniske avklaringer og nødvendige dokumentasjon i prosjektene. Vi er spesialister på å designe for det norske markedet.

Vi har et team på 6 erfarne designere. De høye kravene til det skandinaviske markedet pålegger rammen der vi beveger oss i hverdagsteknikk. Hovedkravene er implementering av prosjekter i BIM - i full bransjekoordinasjon ved hjelp av 3D-modeller (basert på Autodesk Revit & AutoCAD programvare, MagiCAD og IFC format). Vår kunnskap og erfaring tillater oss å utføre ulike typer oppdrag.

Vi prosjekterer innen alle fag:

Varme og kjøle installasjoner

 • Varmeanlegg
 • Kjøle- og klimaanlegg
 • Tekniske rom, energiforsyning (også ved bruk av varmepumper)
 • Energisentraler, desentralisert
 • Prosess installasjoner

Sanitæranlegg

 • Forbruks- og spillvann
 • Overvannssystemer med og uten fordrøying
 • Tilkoblinger og infrastruktur på: vannforsyning, varme, gass, sanitær og regnvannsdrenering
 • Sprinkler og brannslange installasjoner
 • Trykkluftinstallasjoner

Ventilasjon

 • Balansert ventilasjon
 • Kanalnettverk
 • Avtrekkssystemer
 • Spesialsystemer for svømmebasseng

Vi utfører analyser

 • Energiberegninger basert på bygge modellen
 • Akustisk – for systemer og installasjoner, samt rom
 • Vi tilbyr tjenester for sjekk av prosjektene opp mot tekniske krav og formelle krav
 • Lcc analyse

Vi samarbeider med arkitektkontorer eller utøvende selskaper. Vi utfører også arbeid direkte for investorer.

DHJ-Bimtek