DHJ-Bimtek

C5 Eiendom

Lokalizacja: Stavanger, Norwegia

Architekt: Brandsberg - Dahls

Powierzchnia: 25 000 m2

Faza projektowa: czerwiec 2012 – grudzień 2012

Etap: Projekt zakończony

Usługi:

 1. Projekty wykonawcze instalacji (etap Design&Build):
  • wentylacja i klimatyzacja
  • ogrzewanie i chłodzenie
  • instalacje sanitarne
  • instalacja tryskaczowa
  • instalacja elektryczne i słaboprądowe
 2. Skoordynowany model 3D :
  • BIM Level 2
  • LOD 500
  • Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)