DHJ-Bimtek

Quality Hotel Edvard Grieg

Lokalizacja: Bergen, Norwegia

Inwestor: EGD Property

Generalny Wykonawca: Hent

Architekt: Link Arkitektur

Powierzchnia: 13 900 m2

Faza projektowa: sierpień 2013 – styczeń 2015

Etap: Projekt zakończony

Usługi:

 1. Projekty wykonawcze instalacji:
  • wentylacja i klimatyzacja
  • ogrzewanie i chłodzenie
  • instalacje sanitarne
  • instalacja tryskaczowa
  • instalacje elektryczne i słaboprądowe
 2. Skoordynowany model 3D :
  • BIM Level 2
  • LOD 500
  • Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)