DHJ-Bimtek

Copernicus Polen

Lokalizacja: Środa Śląska, Poland

Inwestor: Frito Lay Sp. Z o. o.

Architekt: K. INGARDEN

Powierzchnia: 5 800 m2

Faza projektowa: faza projektowa zakończona

Usługi:

  1. Projekty wykonawcze instalacji:
    • instalacja chłodzenia
    • wentylacja i klimatyzacja
  2. Skoordynowany model 3D :
    • Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)